ÁSZF, ADATVÉDELEM

ANTIKVÁRIUM SUPERWEBÁRUHÁZ ÜZLETSZABÁLYZAT

 

 

Üzemeltető

Bibliomán Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 15.

Telephely: 2000 Szentendre, Fulco deák u. 12.

Adószám: 10922822-1-13

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-068091

(bejegyezve a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság által)

E-mail: bibliomankft@gmail.com

Tel.: 06-26/318-402

 

 Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Mikro VPS Cím: 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 106.

E-mail: info@mikrovps.hu

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Bibliomán Kft. által üzemeltetett Antikvárium Superwebáruház internetes áruházban található valamennyi termék.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Antikvárium Superwebáruház a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

 

Vételár, fizetési feltételek

A webáruházban található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, nem tartalmazza azonban az esetleges szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a webáruházban meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a Bibliomán Kft. a megrendelést követően visszaigazolja. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került.

A házhoz szállítás esetében a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor készpénzben a futárnak, illetve előre utalásos fizetés esetén a rendelés leadását követő visszaigazolás megérkezése után előre banki átutalással kell kifizetni.

Személyes kiszállítás esetén a vételárat átvételkor készpénzben kell kifizetni.

Bolti átvétel esetén a rendelés összege a Bibliomán Kft. Antikváriumában (2000 Szentendre, Fulco deák u. 1.) készpénzzel egyenlíthető ki.

Külföldi megrendelés esetén egyéni díjszabás érvényes, melyet a visszaigazolást követően egyénileg egyeztetünk a megrendelővel.

 

Az ajánlati kötöttség ideje

Az Antikvárium webáruházban megrendelt termékek áráért csak a megrendelés

visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés

visszaigazolásáig fenntartjuk.

 

Szállítási feltételek

A fizetés és szállítás feltételei a FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS menüpontban olvashatók.

 

Termékgarancia

A megrendelt termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás

teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül

írásban tájékoztassa a Bibliomán Kft. könyvesboltját. Hibás teljesítés esetén a

megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:

elsősorban kicseréljük,

ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk,

vagy a vevő megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Bibliomán Kft.-t terhelik.

 

Elállás joga

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a megrendelő nevének feltüntetésével saját költségén kell visszaküldeni a Bibliomán Kft. Antikvárium 2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 15. szám alatti címére. A kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a megrendelő köteles viselni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

 

Felelősség kizárása

A Bibliomán Kft. nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső

események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a superwebáruház használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Bibliomán Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra.

Panaszkezelés

Fogyasztói panaszkezelés írásban(e-mail: bibliomankft@gmail.com,  levélcím: 2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 15.), telefonon (26/318-402) illetve személyesen (Bibliomán Antikvárium 2000 Szentendre, Fulco deák u. 1.) történik.

A Kft.-vel szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület; 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., 1364 Budapest, Pf. 81. 

 

Adatvédelem

A Bibliomán Kft. tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a vásárlók személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre –, és csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Szerződéskötés

A szerződés a megrendelés véglegesítésével ráutaló magatartás.

A szerződést bizonylatszámon iktatjuk és tartjuk számon.

A szerződés nyelve magyar.

 

Hatályos: 2017. január 17. -től visszavonásig és/vagy módosításig.

A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

Szentendre, 2017. január 17.

 

 

Letöltés (PDF)